พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สถานที่ประทับ ณ เมืองเหนือ
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สถานที่ประทับ ณ เมืองเหนือ

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สถานที่ประทับ ณ เมืองเหนือ

Wongnai ชวนพสกนิกรไทยมาร่วมทำความรู้จักและเยี่ยมชม พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ บนดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ สถานที่ประทับครั้งเมื่อ ร.๙ ทรงเสด็จมาทรงงานในเขตภาคเหนือ
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ดอยสุเทพ เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นพระตำหนักที่ประทับในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรา มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่จ.เชียงใหม่ ครั้งเมื่อทรงเสด็จมาทรงงาน และเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ นอกจากนี้ยังทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นเรือนรับรองพระราชอาคันตุกะที่เสด็จเยือนประเทศไทย จากแต่เดิมที่ให้ประทับรับรองแต่ในพระนครเท่านั้น 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ดอยสุเทพ เชียงใหม่
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ดอยสุเทพ เชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ในปีพ.ศ. 2504 และพระราชทานนาม พระตำหนักองค์นี้ว่า “ภูพิงคราชนิเวศน์” โดยทรงเลือกจาก หนึ่งใน 2 ชื่อ ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อครั้งเป็นที่ พระศาสนโสภณ เป็นผู้คิดชื่อถวาย คือ “พิงคัมพร” กับ “ภูพิงคราชนิเวศน์”

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ดอยสุเทพ เชียงใหม่
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ดอยสุเทพ เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีลักษณะเป็นแผนผังแบบเรือนไทยภาคกลางที่เรียกว่า “เรือนหมู่” มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นไทยประเพณีประยุกต์ ก่ออิฐถือปูน ยกพื้นสูงหลังคาทรงไทย ภายในประกอบไปด้วยท้องพระโรง ห้องเสวย ห้องบรรทม และห้องสรง สำหรับพระราชอาคันตุกะ ตั้งอยู่คนละด้าน มีเฉลียงใหญ่ และพลับพลาหอนกเป็นที่ประทับทอดพระเนตรทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่ ชั้นบนเป็นที่ประทับ ชั้นล่างเป็นที่อยู่ของมหาดเล็กและคุณข้าหลวง

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ดอยสุเทพ เชียงใหม่
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ดอยสุเทพ เชียงใหม่
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ดอยสุเทพ เชียงใหม่
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ดอยสุเทพ เชียงใหม่

เนื่องด้วยพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 1,373.197 เมตร จึงทำผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสามารถพบเจอพืชต่าง ๆ ดอกไม้นานาพรรณ รวมถึงนก และผีเสือหลากหลายสายพันธุ์ ทั่วทั้งพื้นที่กว่า 200 ไร่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม จากเนื้อที่โดยรอบพระตำหนักทั้งหมดประมาณ 400 ไร่ 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ดอยสุเทพ เชียงใหม่
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ดอยสุเทพ เชียงใหม่

สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการเข้ามาเยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ก็สามารถเดินทางมาได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 20 บาท สำหรับผู้ใหญ่ชาวไทย 10 บาท สำหรับเด็กชาวไทย และ 50 บาท สำหรับชาวต่างชาติ 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ดอยสุเทพ เชียงใหม่
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ดอยสุเทพ เชียงใหม่

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเข้าชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

  • โปรดแต่งกายให้เหมาะสม ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อกล้ามและเสื้อแขนกุด งดให้บริการยืมคืนเสื้อผ้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
  • ห้ามส่งเสียงดังหรือก่อความไม่สงบในลักษณะใด ๆ
  • ห้ามเข้าแปลงดอกไม้ สนามหญ้า และห้ามเด็ดดอกไม้
  • ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดในเข้าไปเขตพระราชฐาน
  • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าโดยเด็ดขาด
  • ไม่อนุญาตให้ใช้โดรนในเขตพระราชฐาน
  • งดการเข้าชมในระหว่างเสด็จแปรพระราชฐาน (เดือนมกราคม-ต้นเดือนมีนาคม)
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ดอยสุเทพ เชียงใหม่

การเดินทาง

  • สำหรับผู้ที่มีรถส่วนบุคคล และสนใจเดินทางเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1004 ขับตรงจากหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านวัดพระธาตุดอยสุเทพ ไปจนถึงพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ได้ ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร
  • สำหรับผู้ที่ไม่มีรถส่วนบุคคลสามารถเดินทางขึ้นมาเยี่ยมชม โดยใช้บริการรถรับจ้าง (สี่ล้อแดง) บริเวณตีนดอยสุเทพ ค่าบริการเริ่มต้นที่ ประมาณ 60 บาท / คน (ขึ้นอยู่กับการเจรจากับผู้ให้บริการ)