ข่าวประชาสัมพันธ์ และเนื้อหาแนะนำ : เบอร์เกอร์

Holy Pokee Burger พระอาทิตย์

Holy Pokee Burger เมื่อ “กัญชา” แปลงร่างเป็น “เบอร์เกอร์”

Holy Pokee Burger นำเอากัญชามาสร้างสรรค์เป็นเมนูใหม่ มากกว่าเพียงแค่เอาใบกัญชามาแปะเป็นกิมมิกเฉย ๆ