Wongnai Trip
เริ่มต้นเขียนทริปของคุณ!บอกเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณได้ง่าย ๆ

ทริปกินเที่ยว : 2 วัน 1 คืน

Trip 2วัน1คืน บุฟเฟ่ต์ปู่ไข่และอาหารทะเลไม่อั้น

เราเที่ยวด้วยกันวันธรรมดา บุฟเฟ่ต์ปูไข่และอาหารทะเลไม่อั้น ทริป พัก2วัน1 คืน สัมผัสวิถีชาวประมง นอนโฮมสเตย์ชุมชนเกาะเปริด ล่องเรือชมวิว ชมพระอาทิตย์ตกที่ผาสุขนิรันดร์ รับ 2 คนขึ้นไป ราคารวมที่พัก+อาหาร ***แพ็กเกจนี้ขายเฉพาะพักวันธรรมดาเท่านั้น*** (วันศุกร์และวันอาทิตย์ถือเป็นวันธรรมดา)