1. ทริปกินเที่ยว
Wongnai Trip
เริ่มต้นเขียนทริปของคุณ!บอกเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณได้ง่าย ๆ

ทริปกินเที่ยว

ทายนิสัยจากที่เที่ยวที่ชอบ ที่เที่ยวไหนบ่งบอกตัวตนของคุณ

บางคนชอบเที่ยวภูเขา บางคนชอบเที่ยวทะเล บางคนชอบขึ้นเหนือ บางคนชอบลงใต้ แต่ละคนก็มีที่เที่ยวที่ชอบแตกต่างกันออกไป แต่รู้ไหมว่าแต่ละที่เที่ยวทายนิสัยเราได้ด้วยนะ