77 ชื่อจังหวัดของประเทศไทยในอดีต รู้หรือยังบ้านเก่าเราชื่ออะไร!?
 1. 77 ชื่อจังหวัดของประเทศไทยในอดีต รู้หรือยังบ้านเก่าเราชื่ออะไร!?

77 ชื่อจังหวัดของประเทศไทยในอดีต รู้หรือยังบ้านเก่าเราชื่ออะไร!?

ย้อนดู 77 ชื่อจังหวัดของประเทศไทยในอดีต เผยชื่อเดิมแต่ละจังหวัด ชื่อเมืองสมัยก่อนที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน!
writerProfile
19 ธ.ค. 2020 · โดย

รู้หมือไร่! ว่ารายชื่อจังหวัดในประเทศไทยในสมัยก่อน ไม่ใช่ชื่อที่เราเรียกกันจนคุ้นหูคุ้นตากันเหมือนอย่างทุกวันนี้ ครั้งนี้ Wongnai Travel มาเปิดหนังสือประวัติศาสตร์ให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่เราอาจไม่เคยรู้ว่าก่อน ไหนมาเช็กกันหน่อยซิ ว่าชื่อเก่าของบ้านเราแต่ละจังหวัดมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง เรารวมมาให้แล้วครบทุกภาค!

ชื่อจังหวัดในอดีตของภาคเหนือ

ชื่อจังหวัดในอดีตของภาคเหนือ
 • จังหวัดเชียงราย ชื่อเก่าคือ เวียงชัยนารายณ์
 • จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อเก่าคือ เวียงพิงค์
 • จังหวัดน่าน ชื่อเก่าคือ เมืองนันทบุรี
 • จังหวัดพะเยา ชื่อเก่าคือ เมืองภูกามยาว
 • จังหวัดแพร่ ชื่อเก่าคือ เมืองพลนคร
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชื่อเก่าคือ แม่ร่องสอน
 • จังหวัดลำปาง ชื่อเก่าคือ เมืองเขลางค์นคร
 • จังหวัดลำพูน ชื่อเก่าคือ เมืองหริภุญไชย
 • จังหวัดอุตรดิตถ์ ชื่อเก่าคือ บางโพธิ์ท่าอิฐ
 • จังหวัดพิษณุโลก ชื่อเก่าคือ เมืองสองแคว

ชื่อจังหวัดในอดีตภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)

ชื่อจังหวัดในอดีตภาคกลาง
 • จังหวัดกำแพงเพชร ชื่อเก่าคือ เมืองชากังราว
 • จังหวัดชัยนาท ชื่อเก่าคือ เมืองแพรก
 • จังหวัดนครนายก ชื่อเก่าคือ เมืองนายก
 • จังหวัดนครปฐม ชื่อเก่าคือ เมืองนครไชยศรี
 • จังหวัดนครสวรรค์ ชื่อเก่าคือ เมืองพระบาง
 • จังหวัดนนทบุรี ชื่อเก่าคือ บ้านตลาดขวัญ
 • จังหวัดปทุมธานี ชื่อเก่าคือ เมืองสามโคก
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อเก่าคือ อโยธยา
 • จังหวัดพิจิตร ชื่อเก่าคือ เมืองสระหลวง
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อเก่าคือ เพชบุระ
 • จังหวัดลพบุรี ชื่อเก่าคือ ละโว้
 • จังหวัดสมุทรปราการ ชื่อเก่าคือ เมืองพระประแดง
 • จังหวัดสมุทรสงคราม ชื่อเก่าคือ เมืองแม่กลอง
 • จังหวัดสมุทรสาคร ชื่อเก่าคือ เมืองสาครบุรี
 • จังหวัดสิงห์บุรี ชื่อเก่าคือ เมืองสิงหราชาธิราช
 • จังหวัดสุโขทัย ชื่อเก่าคือ ศรีสัชนาลัย
 • จังหวัดสุพรรณบุรี ชื่อเก่าคือ เมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ
 • จังหวัดสระบุรี ชื่อเก่าคือ หระรี
 • จังหวัดอ่างทอง ชื่อเก่าคือ เมืองวิเศษชัยชาญ
 • จังหวัดอุทัยธานี ชื่อเก่าคือ เมืองอู่ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่อเก่าคือ บ้านแก่งสำเริง
 • จังหวัดขอนแก่น ชื่อเก่าคือ เมืองขามแก่น
 • จังหวัดชัยภูมิ ชื่อเก่าคือ บ้านหลวง
 • จังหวัดนครพนม ชื่อเก่าคือ เมืองมรุกขนคร
 • จังหวัดนครราชสีมา ชื่อเก่าคือ โคราช หรือ โคราฆะ
 • จังหวัดบึงกาฬ ชื่อเก่าคือ ชัยบุรี
 • จังหวัดบุรีรัมย์ ชื่อเก่าคือ โนนม่วง
 • จังหวัดมหาสารคาม ชื่อเก่าคือ บ้านลาดกุดยางใหญ่
 • จังหวัดมุกดาหาร ชื่อเก่าคือ เมืองมุกดาหาร
 • จังหวัดยโสธร ชื่อเก่าคือ บ้านสิงห์ท่า
 • จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่อเก่าคือ สาเกตนคร
 • จังหวัดเลย ชื่อเก่าคือ หมู่บ้านแฮ่
 • จังหวัดสกลนคร ชื่อเก่าคือ เมืองหนองหานหลวง
 • จังหวัดสุรินทร์ ชื่อเก่าคือ เมืองประทายสมันต์
 • จังหวัดศรีสะเกษ ชื่อเก่าคือ เมืองขุขันธ์
 • จังหวัดหนองคาย ชื่อเก่าคือ บ้านไผ่
 • จังหวัดหนองบัวลำภู ชื่อเก่าคือ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน
 • จังหวัดอุดรธานี ชื่อเก่าคือ บ้านหมากแข้ง
 • จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อเก่าคือ ดอนมดแดง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ ชื่อเก่าคือ เมืองค้อ
 • จังหวัดบึงกาฬ ชื่อเก่าคือ อำเภอไชยบุรี

ชื่อจังหวัดในอดีตภาคตะวันตก

ชื่อจังหวัดในอดีตภาคตะวันตก
 • จังหวัดกาญจนบุรี ชื่อเก่าคือ ปากแพรก
 • จังหวัดตาก ชื่อเก่าคือ เมืองตาก
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชื่อเก่าคือ เมืองบางนารม
 • จังหวัดเพชรบุรี ชื่อเก่าคือ พริบพรี
 • จังหวัดราชบุรี ชื่อเก่าคือ เมืองราชบุรี

ชื่อจังหวัดในอดีตภาคตะวันออก

ชื่อจังหวัดในอดีตภาคตะวันออก
 • จังหวัดจันทบุรี ชื่อเก่าคือ ควนคราบุรี (เมืองกาไว)
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา ชื่อเก่าคือ แปดริ้ว
 • จังหวัดชลบุรี ชื่อเก่าคือ เมืองพระรถ
 • จังหวัดตราด ชื่อเก่าคือ เมืองกราด
 • จังหวัดปราจีนบุรี ชื่อเก่าคือ เมืองพระศรีมโหสถ
 • จังหวัดระยอง ชื่อเก่าคือ ราย็อง
 • จังหวัดสระแก้ว แต่ก่อนไม่ได้เป็นจังหวัด ชื่อสระแก้วมาจากสระน้ำที่อยู่กลางเมือง

ชื่อจังหวัดในอดีตภาคใต้

ชื่อจังหวัดในอดีตภาคใต้
 • จังหวัดกระบี่ ชื่อเก่าคือ แขวงเมืองปกาสัย
 • จังหวัดชุมพร ชื่อเก่าคือ ชุมนุมพล
 • จังหวัดตรัง ชื่อเก่าคือ เมืองทับเที่ยง
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อเก่าคือ เมืองตามพรลิงค์
 • จังหวัดนราธิวาส ชื่อเก่าคือ มะนาลอ
 • จังหวัดปัตตานี ชื่อเก่าคือ เมืองตานี
 • จังหวัดพังงา ชื่อเก่าคือ เมืองภูงา
 • จังหวัดพัทลุง ชื่อเก่าคือ คูหาสวรรค์
 • จังหวัดภูเก็ต ชื่อเก่าคือ บูกิต
 • จังหวัดระนอง ชื่อเก่าคือ เมืองแร่นอง
 • จังหวัดสตูล ชื่อเก่าคือ มูเก็มสโตย-ละงู
 • จังหวัดสงขลา ชื่อเก่าคือ สิงหนคร
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อเก่าคือ เมืองไชยา
 • จังหวัดยะลา ชื่อเก่าคือ ยาลอ

เพราะพื้นที่แต่ละจังหวัด ต่างก็มีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไป แล้วเพื่อน ๆ ล่ะอยู่จังหวัดไหนกันบ้าง? สำหรับใครที่มีแพลนไปเที่ยวต่างจังหวัด ก็อย่าลืมศึกษาวัฒนธรรม ชื่อเรียกประจำเมืองของแต่ละจังหวัดไปด้วยนะ จะเที่ยวกันทั้งทีก็ต้องรู้เรื่องราวของแต่ละเมืองกันหน่อย และใครที่ชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์เราก็มีที่เที่ยวเมืองเก่า ที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้ไปติดตามเที่ยวกันด้วยนะ อย่าลืมไปตามดูกันด้วยละ

บทความห้ามพลาดสำหรับนักเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเมืองเก่า