ทริปกินเที่ยว : น้ำตก

“น้ำตกสิริภูมิ” มนต์เสน่ห์ธรรมชาติ บุกป่าฝ่าดงเฟิร์นนานาพันธ์ุ

เปิดวาร์ปที่เที่ยวเชียงใหม่ บุกป่าฝ่าดงเฟิร์นนานาพันธุ์ที่ “น้ำตกสิริภูมิ” มนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติ ณ โครงการหลวงอินทนนท์ หนีร้อนมาพักใจท่ามกลางสวนสีเขียวและน้ำตก