1. น้ำผลไม้/กาแฟ/ชา/น้ำอัดลม

ทริปกินเที่ยว : น้ำผลไม้/กาแฟ/ชา/น้ำอัดลม