1. ที่เที่ยวกลางคืน

ทริปกินเที่ยว : ที่เที่ยวกลางคืน

5 จุดถ่ายรูป ดูไฟคริสต์มาสตามแนว BTS เดินทางง่าย ถ่ายรูปสวย!

คริสต์มาสปีนี้มีรูปลงกันหรือยัง? ถ้าไม่รู้จะถ่ายรูปที่ไหน รีบเข้ามาจด 11 จุดถ่ายรูป ดูไฟคริสต์มาสตามแนวรถไฟฟ้า เดินทางก็ง่าย ถ่ายรูปก็สวย!