บทสวดบูชา “พระแม่อุมาเทวี” ขอพรความรักให้ปัง งานการก็ราบรื่น!
 1. บทสวดบูชา “พระแม่อุมาเทวี” ขอพรความรักให้ปัง งานการก็ราบรื่น!

บทสวดบูชา “พระแม่อุมาเทวี” ขอพรความรักให้ปัง งานการก็ราบรื่น!

เสริมดวงความรักและเสริมดวงการงานให้ปัง ด้วยวิธีบูชาพระแม่อุมาเทวีที่ถูกต้อง พร้อมคาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี จะบูชาพระแม่อุมาเทวีได้ที่ไหน ต้องเตรียมอะไรบ้าง ไปดู!
writerProfile
2 ธ.ค. 2021 · โดย

รวมวิธีบูชา “พระแม่อุมาเทวี” พร้อมบทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี ขอพรความรักให้ปัง ทั้ง Lucky in game และ Lucky in Love! เอาชนะอุปสรรคทุกสิ่งอย่าง ช่วยให้ชีวิตราบรื่นและสงบสุข หรือจะขอพรเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้ เปิดพิกัดสถานที่ไหว้พระแม่อุมาเทวี ไปไหว้พระแม่อุมาเทวีต้องเตรียมอะไรบ้าง วิธีมูเป็นอย่างไรนั้น ตาม Wongnai Beauty ไปดูกันเลยค่ะ!

บทสวดบูชา “พระแม่อุมาเทวี” ขอพรความรักให้ปัง งานการก็ราบรื่น!

พระแม่อุมาเทวี คือใคร?

พระแม่อุมาเทวี คือใคร? พระแม่ทุรคา เจ้าแม่กาลี พระแม่อุมาเทวีขอพรความรัก บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี วิธีขอพรจากพระแม่อุมาเทวี ไหว้พระแม่อุมาเทวีที่ไหน

“พระแม่อุมาเทวี” หรือ “ปารวตี” เป็นพระชายาของพระศิวะ เป็นแม่ของพระพิฆเนศและพระขันธกุมาร เป็นเทพฮินดู ที่เป็น 1 ใน 3 พระตรีศักดิ์ (พระแม่ 3 องค์ คือ พระแม่อุมาเทวี พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี) ผู้นับถือนิกายศักติ เชื่อว่ายิ่งใหญ่เหนือกว่า พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ สัญลักษณ์ประจำกาย คือ โยนี มีศาสตราวุธเป็นตรีศูล ดาบ และขี่เสือ ซึ่งเสือ หมายถึง พลังอำนาจ ความยิ่งใหญ่ ตรีศูล และดาบ เป็นสัญลักษณ์ของการปราบปรามสิ่งชั่วร้าย และความเฉียบขาด การตัดสิน และการมีอำนาจเหนือผู้อื่น 

พระแม่อุมาเทวีมีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น ปราวดี หรือที่คุ้นหูก็เช่น พระแม่ทุรคา (ทุรกา) และ พระแม่กาลี (เจ้าแม่กาลี) ซึ่งพระแม่กาลี เป็นสัญลักษณ์ของการปราบปรามสิ่งชั่วร้าย คนฮินดูนับถือพระแม่เหมือนเป็นมารดาแห่งสรรพชีวิต หากบูชาพระแม่อุมาเทวี เชื่อว่าท่านจะช่วยประทานพร ประทานความสมบูรณ์ ความยิ่งใหญ่ ให้แก่ผู้บูชา ช่วยปัดเป่าสิ่งช่วยร้าย และทำให้ชีวิตร่มเย็น

ปางอื่น ๆ ของพระแม่อุมาเทวี

 1. พระแม่กาลี มี 10 มือ ทั้ง 10 มือถืออาวุธต่าง ๆ แลบลิ้นยาวถึงทรวงอก เครื่องประดับเป็นหัวกระโหลก สังวาลเป็นงู
 2. พระศรีมหาทุรคาเทวี มี 8-12 มือ แต่ละมือถืออาวุธและดอกบัว ทรงเสือหรือสิงโต

วันที่นิยมบูชาพระแม่อุมาเทวี

พระแม่อุมาเทวี คือใคร? พระแม่ทุรคา เจ้าแม่กาลี พระแม่อุมาเทวีขอพรความรัก บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี วิธีขอพรจากพระแม่อุมาเทวี ไหว้พระแม่อุมาเทวีที่ไหน
 • วันนวราตรี หรือช่วงเทศกาลดูเซร่า ตรงกับวัน ขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 11 ระยะเวลาการจัดงานรวม 9 วัน 9 คืนด้วยกัน ชาวฮินดูเชื่อว่า พระแม่และขบวนเทพ จะเสด็จมายังโลกเพื่อประทานพรให้กับมนุษย์ มีการถวายเครื่องสังเวย สรงน้ำองค์เทวรูป สวดมนต์บูชา ตลอด 9 วัน 9 คืน และในวันที่ 9 จะมี ขบวนแห่พระแม่อุมา และเทพต่าง ๆ ของฮินดู ผู้บูชาจะทานอาหารมังสวิรัติ ใครที่เคร่งมาก ๆ ก็จะบำเพ็ญถือศีลอดตลอดระยะเวลา 9 วัน นอกจากการสัการบูชา ก็มีการบริจาคเงิน ให้องค์กร หรือมูลนิธิเกี่ยวกับครอบครัว ผู้หญิง และเด็ก บริจาคของ ยารักษาโรค และอื่น ๆ
 • วันวิชัยทัสสมิ ซึ่งเป็นวันฉลองชัยชนะของพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ตามตำนานเล่าว่า เมื่อครั้งที่ พระมหาอุมาเทวี หรือ พระแม่มหาทุรคา ต่อสู้กับอสูร ที่ชื่อว่า มหิงสาสูร เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน จนได้รับชัยชนะ วันที่ 10 หลังจากนั้น ได้มีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลอง คนที่ไปร่วมงานจะแต่งชุดขาว หรือ ชุดส่าหรี จัดเตรียมดอกไม้สีเหลือง สีแดง นอกจากนี้ยังมีการตั้งโต๊ะบูชาองค์เทพต่าง ๆ ในศาสนาฮินดู และรอรับพรจากจากขบวนแห่

บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี

พระแม่อุมาเทวี คือใคร? พระแม่ทุรคา เจ้าแม่กาลี พระแม่อุมาเทวีขอพรความรัก บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี วิธีขอพรจากพระแม่อุมาเทวี ไหว้พระแม่อุมาเทวีที่ไหน

โดยปกติแล้ว จะมีการสวดบูชาพระพิฆเนศก่อนสวดบูชาพระแม่อุมาเสมอ คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี มีด้วยกัน 2 บท เลือกสวดบทใดบทหนึ่งหรือสวดทั้งหมดได้

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา 

บทสวดบูชาพระแม่อุมา

โอม เจ มาตา ดี
โอม ชยะ มาตา ดี
โอม ไชย มาตา ดี
โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา
โอม ไจ มาตา ปารวตี
โอม มหาอุมาเทวี นมัส
โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา
โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา
โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา
โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

บทสวดขอพรพระแม่อุมา คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวีทั้ง 3 ปาง

พระแม่อุมาเทวี คือใคร? พระแม่ทุรคา เจ้าแม่กาลี พระแม่อุมาเทวีขอพรความรัก บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี วิธีขอพรจากพระแม่อุมาเทวี ไหว้พระแม่อุมาเทวีที่ไหน

โอม โรคานะ เศษานะปะหัมสิตุษฎา
รุษตาตุกามาน สะกะลานาภีษะตาน
ตวามา ศริตานาม นะวิปันนะรานาม
ตวามา ศะริตาหะทยา ศระยะตาม ประยันติ ฯ

สิ่งที่ต้องเตรียมไปบูชาพระแม่อุมาเทวี

พระแม่อุมาเทวี คือใคร? พระแม่ทุรคา เจ้าแม่กาลี พระแม่อุมาเทวีขอพรความรัก บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี วิธีขอพรจากพระแม่อุมาเทวี ไหว้พระแม่อุมาเทวีที่ไหน
 1. น้ำเปล่า น้ำแดง นม น้ำอ้อย เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
 2. อาหารที่ถวาย เป็นผลไม้ ธัญพืชได้ทุกชนิด อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ ที่กลิ่นไม่แรง ถ้าถวายขนม ต้องเป็นขนมที่มีรสชาติมัน เช่น ขนมโมทกะหรือขนมลาดู *ห้ามถวายอาหารที่มีเนื้อสัตว์เด็ดขาด
 3. มาลัยดอกดาวเรือง ดอกบัว หรือดอกไม้ที่เป็นสีเหลือง สีแดง
 4. เครื่องหอม หรือ กำยาน ไว้จุดถวายกลิ่นหอม
 5. ธูป ควรใช้ธูปหอม 9 ดอก ถ้าจะบนใช้ 39 ดอก และถ้าบวงสรวงใช้ 16 ดอก

เคล็ดลับขอพรความรักและการงาน

หลังจากสวดบูชาและถวายของแล้ว ให้ขอพรจากพระแม่อุมาเทวี โดยการบอก ชื่อ-นามสกุลตัวเอง และบอกสิ่งที่ต้องการจะขอ  

สถานที่ไหว้พระแม่อุมาเทวี หรือไหว้เจ้าแม่กาลี

พระแม่อุมาเทวี คือใคร? พระแม่ทุรคา เจ้าแม่กาลี พระแม่อุมาเทวีขอพรความรัก บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี วิธีขอพรจากพระแม่อุมาเทวี ไหว้พระแม่อุมาเทวีที่ไหน

เพื่อน ๆ ที่อยากไปไหว้ขอพรพระแม่อุมาเทวีหรือพระแม่กาลี สามารถไปไหว้ได้ที่

 1. วัดแขก สีลม
 2. เทวาลัยพระศรีมหากาลี พุทธมนฑลสาย 3
 3. วิหารพระแม่กาลี พัทยา

วิธีบูชาพระแม่อุมาเทวีที่บ้าน

พระแม่อุมาเทวี คือใคร? พระแม่ทุรคา เจ้าแม่กาลี พระแม่อุมาเทวีขอพรความรัก บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี วิธีขอพรจากพระแม่อุมาเทวี วิธีไหว้พระแม่อุมาเทวีที่บ้าน

ถ้าใครอยากบูชาพระแม่อุมาเทวีที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมดวงให้ปังยิ่งขึ้นไป ต้องทำตามนี้เลยค่ะ 

 • โต๊ะ หรือ แท่นบูชา สำหรับพระแม่อุมาเทวี ควรปูรองด้วยผ้าสีขาว สีทอง สีแดง สีเงิน
 • ดอกไม้ที่ใช้ถวายพระแม่อุมาเทวี ควรเป็นสีเหลือง หรือ สีแดง เช่น ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้
 • ถ้าจุดธูป ควรใช้เป็นธูปหอม กำยาน หรือใช้เทียนหอม ไว้จุดถวาย ใช้ธูปทั้งหมด 9 ดอก

ใครที่อยากเสริมดวงความรักและการงานให้ปังยิ่งขึ้นไปอีก แนะนำให้ไปไหว้ขอพรเทพให้ครบทุกองค์เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศ พระตรีมูรติ พระแม่ลักษมี พระพรหม ฯลฯ หรือถ้าใครอยากเสริมดวงยิ่งขึ้นไปอีก เขาบอกว่าให้งดเว้นอาหารที่มีส่วนประกอบจากสัตว์ ถือศีล กินอาหารมังสวิรัติหรือกินเจ ก่อนไปไหว้ค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณนะคะ

ติดตามบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจต่อได้ที่

ข้อมูลอ้างอิง

siamganesh. 2564. “พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมา การบูชาพระแม่อุมาเทวี บทสวดมนต์พระแม่อุมา พระแม่กาลี พระแม่ทุรคา คาถาบูชาเจ้าแม่อุมาเทวี เทวีแห่งบารมี อำนาจวาสนา และเกียรติยศอันสูงสุด” [Online]. เข้าถึงได้จาก : https://www.siamganesh.com/parvati.html สืบค้น 22 พฤศจิกายน 2564