วัดธรรมโฆษก
2
เพิ่มรูปภาพ
775 อุทัยธานี (ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ ใกล้ตลาดเทศบาล)
โทร: 056 511 450