โครงการ “เราชนะ” รอบใหม่ แจกอีก 1,200 บาท/คน ใช้ได้ยาว 6 เดือน
 1. โครงการ “เราชนะ” รอบใหม่ แจกอีก 1,200 บาท/คน ใช้ได้ยาว 6 เดือน

โครงการ “เราชนะ” รอบใหม่ แจกอีก 1,200 บาท/คน ใช้ได้ยาว 6 เดือน

โครงการ “เราชนะ” รอบใหม่ แจกอีก 1,200 บาท/คน งานนี้ใครได้สิทธิ์ แล้วจะใช้สิทธิ์อย่างไร ใช้สิทธิ์ได้ถึงเมื่อไหร่ Wongnai สรุปรวมมาตอบให้แล้วทุกคำถาม~
writerProfile
8 มิ.ย. 2021 · โดย

ล่าสุดกระทรวงการคลังเผยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านโครงการ “เราชนะ” โดยจะให้เงินเยียวยา 1,200 บาท/คน แบ่งเป็น 200 บาท/เดือน สามารถใช้ได้ยาว ๆ นาน 6 เดือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วงานนี้ใครได้สิทธิ์ สามารถใช้สิทธิ์อย่างไร ใช้สิทธิ์ได้ถึงเมื่อไหร่ Wongnai สรุปรวมมาตอบให้แล้วทุกคำถาม~

ครม. เห็นชอบ! “เราชนะ” รอบใหม่ แจกอีก 1,200 บาท/คน ใช้ได้ยาว 6 เดือน

โครงการเราชนะ

เป็นมติที่ ครม. เห็นชอบ สำหรับการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านโครงการเราชนะ ทั้งกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวนทั้งหมด 2.5 ล้านคน

โดยจะให้เงินเยียวยา 1,200 บาท/คน แบ่งเป็น 200 บาท/เดือน เข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด สำหรับนำไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ เช่น ธงฟ้าประชารัฐและร้านค้า รวมถึงบริการคนละครึ่งเฟส 3 ซึ่งโครงการนี้สามารถใช้ได้ยาว ๆ นาน 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค. - ธ.ค. 2564 เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 3,000 ล้านบาท

และสำหรับคนที่ได้ยินชื่อโครงการเราชนะกันมาตั้งแต่ต้นปี ต้องบอกว่าบางคนยังงง ๆ อยู่เลยว่า เอ๊ะ! เรามีสิทธิ์ในโครงการหรือเปล่า แล้วโครงการนี้มันเป็นอย่างไร เดินผ่านร้านค้าหลายร้านก็มีสัญลักษณ์เราชนะให้ฉงนสงสัย เราเลยมีสรุปทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการเราชนะให้ทุกคนได้รู้กันด้วย~

โครงการ “เราชนะ” คืออะไรกันแน่?

 • โครงการเราชนะเป็นมาตรการของรัฐที่ทำขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยภาพรวมให้ประชาชนได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น
 • โดยโครงการนี้จะเน้นช่วยเหลือกลุ่มผู้ทำอาชีพอิสระ เช่น ฟรีแลนซ์ เกษตรกร และแท็กซี่ เป็นต้น
 • โครงการเริ่มไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือน ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน โดยมียอดเงินรวมอยู่ที่ 9,000 บาท/คน จากเดิม 7,000 บาท/คน แต่ได้มีการเพิ่มเติมเงินอีก 2,000 บาท/คน และมีผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั่วประเทศราว ๆ 31 ล้านคน
 • เงินงวดล่าสุดที่ถือเป็นงวดสุดท้ายนั้น ถูกโอนเข้ามาเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา จะสามารถจับจ่ายเพิ่มเติมได้อีก 2,000 บาท โดยกำหนดสิ้นสุดการใช้จ่ายเงินดังกล่าวถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 รวมยอดเงินตลอดโครงการอยู่ที่ 9,000 บาท
 • สามารถใช้จ่ายผ่านสามช่องทางหลักคือ แอปฯเป๋าตัง, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชน โดยขึ้นอยู่กับว่าใครได้ลงทะเบียนแบบไหนไว้
 • สามารถใช้จ่ายได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ, คนละครึ่ง หรือร้านธงฟ้าประชารัฐเท่านั้น โดยสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์หน้าร้าน หรือสอบถามเพิ่มเติมก่อนการใช้จ่าย
 • โดยกลุ่มผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก เงินจะถูกโอนเข้าบัตรเมื่อถึงกำหนดทันที
 • ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เพิ่มเงินอีก 1,200 บาท ให้กับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โดยจะมีการเพิ่มวงเงินให้เดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน โดยเริ่มเดือนแรก ก.ค. 2564 นี้

แล้วใครมีสิทธิ์ได้รับเงินจากโครงการ “เราชนะ” บ้าง?

 • มีสัญชาติไทย และมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ ม33เรารักกัน
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐ รวมถึงผู้ได้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
 • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาทตามฐานข้อมูลล่าสุด

นอกจากนี้เรายังต้องจำแนกกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเป็นอีก 4 ส่วน

 • กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนอีก แต่จะมีเงินเข้ามาในบัตรตามกำหนดเวลา ซึ่งกลุ่มนี้หากพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จะได้รับเงินเพิ่มเติมอีก 1,200 บาท โดยได้เดือนละ 200 บาท ตามมติล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564
 • กลุ่มผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน และมีแอปฯเป๋าตัง กลุ่มนี้ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอีกเช่นกัน โดยกลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยาครบ 9,000 บาทเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564
 • กลุ่มผู้มีสิทธิ์อื่น ๆ ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการภาครัฐใด ๆ โดยกลุ่มนี้ยังจะต้องตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อรับเงินเพิ่มอีก 1,200 บาท ตามมติล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 สำหรับการลงทะเบียนในกลุ่มนี้ต้องเรียนแจ้งว่า ได้มีการปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว
 • กลุ่มผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน กลุ่มนี้สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน กับร้านค้าที่ร่วมรายการได้เลย ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ยังจะสามารถรับสิทธิ์เพิ่มอีก 1,200 บาท ตามมติล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564

เราชนะ คนละครึ่ง ม33เรารักกัน เราเที่ยวด้วยกัน เอ๊ะ! ต่างกันอย่างไร?

เชื่อว่าหลายคนงงว่าแต่ละโครงการมันเป็นอย่างไร Wongnai จะขอสรุปมาให้ทำความเข้าใจกันอีกครั้งเป็นข้อ ๆ ตามนี้เลย

 • สำหรับโครงการเราชนะนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งไว้ สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์โครงการเราชนะได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
 • ข้อแตกต่างระหว่างโครงการคนละครึ่งและเราชนะคือ โครงการเราชนะสามารถใช้จ่ายเงินตามวงเงินที่มีได้เลยโดยไม่ต้องมีการเพิ่มเงินลงในแอปฯเป๋าตังแต่อย่างใด แต่โครงการคนละครึ่งจะใช้วิธีการเติมเงินลงก่อน แล้วจ่ายเงินครึ่งหนึ่งเป็นเงินของผู้ร่วมโครงการ และอีกครึ่งหนึ่งเป็นเงินจากวงเงินในโครงการคนละครึ่ง
 • ส่วนโครงการ ม33เรารักกัน จะให้สำหรับผู้ประกันตนในมาตรา 33 หรือผู้ที่มีประกันสังคมนั่นเอง
 • และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จะเป็นโครงการที่แยกออกมาอีกหนึ่งโครงการ สำหรับการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐ โดยใครที่ได้สมัครร่วมโครงการนี้ไว้ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทันทีว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ในโครงการเราชนะโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ข้อมูลอ้างอิง

เราชนะ. 2564. “โครงการ เราชนะ” [Online] เข้าถึงได้จาก : https://xn--b3c4a2a6ch6f.com/information สืบค้น 7 มิถุนายน 2564

อมรินทร์ทีวี. 2564. “เราชนะ กลุ่มเปราะบางเตรียมรับเงินเพิ่ม 1,200 บาท เข้าบัตรประชาชน” [Online] เข้าถึงได้จาก : https://www.amarintv.com/news/detail/83317?fbclid=IwAR1TeICQ9KDWblIP0ymSnU5RmP7LBryDr0TbcTxJql-BaOlGZ-aD0BCHdFI สืบค้น 7 มิถุนายน 2564

ประชาชาติธุรกิจ. 2564. “เราชนะ แจกเงินงวดละ 1,000 บาท เช็กประชาชนกลุ่มใดใช้จ่ายสูงสุด” [Online] เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/finance/news-684242 สืบค้น 7 มิถุนายน 2564

ไทยรัฐออนไลน์. 2564. "เราชนะ" เงินเข้าแอปฯ เป๋าตังแล้ว 1,000 บาท ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย.64” [Online] เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/business/economics/2101775 สืบค้น 7 มิถุนายน 2564

ไทยรัฐออนไลน์. 2564. “เราชนะ คืออะไร? ตรวจสอบคุณสมบัติ และวิธีลงทะเบียน ทั้งบุคคล-ร้านค้า” [Online] เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/lifestyle/money/2019232 สืบค้น 7 มิถุนายน 2564