8 คาถาเงินล้าน เรียกทรัพย์ บันดาลเงิน ท่องแล้วปัง! สวดแล้วรวย!
  1. 8 คาถาเงินล้าน เรียกทรัพย์ บันดาลเงิน ท่องแล้วปัง! สวดแล้วรวย!

8 คาถาเงินล้าน เรียกทรัพย์ บันดาลเงิน ท่องแล้วปัง! สวดแล้วรวย!

ทำงานเหนื่อยแทบขาดใจแต่ทำไมยังไม่รวย...ก็ต้องมูเตลูเสริมดวงกันหน่อยกับ 8 คาถาเงินล้าน สวดเสริมดวงชะตาให้ปัง เพิ่มความเฮง!
writerProfile
14 พ.ค. 2021 · โดย

ว่ากันว่า “ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน” อยากมีเงินเข้ากระเป๋าแบบรัว ๆ มีเพียง 2 มือ 1 สมอง ก็ทำได้! แต่ถ้าอยากเพิ่มความปัง! เสริมความเฮง! ก็ต้องมูเตลูกันสักหน่อย~ กับ 8 คาถาเงินล้าน เรียกทรัพย์ บัลดาลเงิน ช่วยเร่ง Speed เสริมการงาน การเงินให้เฮง ๆ ปัง ๆ เพิ่มขึ้นไปอีก จะมีบทคาถาเรียกเงิน พระคาถาเงินล้าน บทสวดคาถาเงินล้าน บทไหนบ้างไปดูกันเลยยย!

คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี)

คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี)

*เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปติจฉามิ เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

สวดบูชา 9 จบ และอธิษฐานขอให้มีเงินมีทองไหลมาเทมา พร้อมกับแผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเรื่องการเงินด้วยค่ะ

คาถาเรียกทรัพย์ (หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา)

คาถาเรียกทรัพย์ (หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา)

*เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (1 จบ)

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม"

สวดบูชา 3 จบ 5 จบ 7 จบ 9 จบก็ได้ค่ะ คาถานี้นิยมสวดตอนตื่นนอน ก่อนนอนหรือสวดก่อนเปิดร้านให้ทำมาค้าขายให้เงินไหลมาเทมาค่ะ

คาถามหาลาภ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา)

คาถามหาลาภ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา)

*เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ

เกรัตสะ พระพุทธชิตา

สัพพโส คุณะวิภา

สัมปัจโต นะรุตตะโม

มหาลาภัง สัพพะสิทธิ

ภะวันตุ เม

เป็นสวดภาวนาเพื่อขอโชคขอลาภ เพื่อให้ทำมาหากินร่ำรวยเงินทองค่ะ

คาถากวักเงินเข้าบ้าน

คาถากวักเงินเข้าบ้าน

*เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

โอม มหาลาโภ โชคะวันตัง เอหิ จงมา ธะนะปาตัง

มากะมายังอักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง

แนะนำให้สวดภาวนาทุกวันค่ะ เพื่อให้เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้าน จะได้มั่งคั่งร่ำรวย

คาถาร่ำรวย

คาถาร่ำรวย

*เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

ธะนัง โภคัง ทุสะมะนิ

นะนัง โภคัง ทุสะมะนิ

อุมิอะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง

อะสุนะอะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ

สวดภาวนากับน้ำสะอาด และนำมาประพรมให้ทั่วบ้านและร้านค้า ทำเป็นประจำเพื่อเสริมโชคลาภ ให้ค้าขายดีและร่ำรวยเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

คาถามหาลาภ (บูชาพระสีวลี)

คาถามหาลาภ (บูชาพระสีวลี)

*เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ

มีความเชื่อว่าหากได้สวดมนต์บูชาพระสีวลีแล้ว จะทำให้เจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขายแล้วเงินทองไหลมา หากติดต่อธุรกิจค้าขายก็จะประสบความสำเร็จ มีผลกำไรดี

คาถาขอลาภจากพระสีวลี (หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์)

คาถาขอลาภจากพระสีวลี (หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์)

*เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

สีวะลี มหาเถรัง วันทามิหัง (3 จบ)

มหาสีวลี เถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวะลี เถโร ลาภัง เม เท ถะ

อีกบทสวดขอลาภ ขอเงินทองจากพระสีวลี เชื่อว่าถ้าสวดครบ 5 จบ พร้อมกับการบริจาคทาน จะทำให้มีเงินทองเพิ่มพูนขึ้นค่ะ

คาถาบูชาขอลาภพระอุปคุต

คาถาบูชาขอลาภพระอุปคุต

*เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

มหาอุปคุตโต จะ มหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา

เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ

เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา

จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ

ชาวพุทธไทยเชื่อว่า ถ้าอยากมีโชคลาภ ร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา ควรบูชาพระอุปคุต โดยนิยมสวดในวันขึ้น 15 ค่ำ โดยนำพระอุปคุตมาตั้งบูชาพร้อมน้ำมนต์ แต่ถ้าไม่มีพระอุปคุต ให้ระลึกถึงท่านแล้วสวดมนต์ จากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา หรือถ้าใครทำมาค้าขายก็สามารถสวดมนต์แล้วนำน้ำมนต์มาพรมในร้านจะทำให้กิจการค้าขายรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างกับ 8 คาถาเงินล้าน ที่ช่วยเสริมความปังด้านการเงิน ในเมื่อได้คาถาเสริมความปังแล้ว ก็ต้องลุยทำงานหาเงินกันให้ปังยิ่งกว่า เพราะการสวดมนต์ภาวนาเป็นเพียงการเสริมศิริมงคลเท่านั้นไม่ว่ายังไง เราก็ต้องมุ่งมั่นกับการทำงานด้วยเช่นกัน เพราะไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่กว่ามานะของตนเอง Wongnai ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนผ่านพ้นไปวิกฤตของทุกช่วงชีวิตไปได้ด้วยดี เฮง ๆ รวย ๆ กันทุกคนค่ะ~

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้องต่อได้ที่