เกี่ยวกับสถานที่นี้
เป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ มีภูเขา คลอง กุ้ง หอย ปู ปลา ที่หาได้ในชุมชน และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้นจาก มีการนำมาใช้ประโยชน์เช่น ทำใบจาก สานจาก ลูกจากเชื่อม หลังคามุงจาก และขนมจาก
ม.5 ถนน ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3187 สตูล
โทร: 086-9551688
  • ที่จอดรถ(มีที่จอดรถ)
  • Wi-Fiไม่มี Wi-Fi บริการ
  • ร้านอาหาร
  • สัญญาณโทรศัพท์
  • ร้านขายของฝาก
  • ห้องน้ำ