Wongnai Blogs

เช็คร้านที่เปิดให้นั่งกิน พร้อมมาตรการป้องกัน COVID-19 ได้แล้ววันนี้!

รู้ก่อน ย่อมดีกว่า! เพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการกับทางร้านและทราบข้อมูลความพร้อมของมาตรการป้องกันต่าง ๆ

14/5/2020 • อ่าน 13K ครั้ง

, กิจกรรม