สรุปมาตรการคลายล็อกดาวน์ 1 ต.ค. นี้ ขยายเวลากิจการ-กิจกรรมอะไรบ้าง?
 1. สรุปมาตรการคลายล็อกดาวน์ 1 ต.ค. นี้ ขยายเวลากิจการ-กิจกรรมอะไรบ้าง?

สรุปมาตรการคลายล็อกดาวน์ 1 ต.ค. นี้ ขยายเวลากิจการ-กิจกรรมอะไรบ้าง?

รวมสรุปมาตรการคลายล็อกดาวน์ 1 ต.ค. 64 นี้ ขยายเวลากิจการ-กิจกรรมอะไรบ้าง มีผลบังคับใช้อย่างไร เคอร์ฟิวยังมีอยู่หรือไม่ Wongnai จะพาเพื่อน ๆ ไปหาคำตอบกัน~
writerProfile
1 ต.ค. 2021 · โดย

*บทความนี้เผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคม 2564 ข้อมูลต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง*

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีประกาศเผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) โดยรายละเอียดมาตรการคลายล็อกดาวน์ต่าง ๆ และประกาศเคอร์ฟิวนั้น จะมีผลเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 ต.ค. 64 นี้ ซึ่งรอบนี้จะมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง Wongnai ได้รวบรวมสรุปมาให้เพื่อน ๆ แล้ว~

สรุปมาตรการคลายล็อกดาวน์ 1 ต.ค. 64 นี้ ขยายเวลากิจการ-กิจกรรมอะไรบ้าง?

สรุปมาตรการคลายล็อกดาวน์ 1 ต.ค. 64 นี้ ขยายเวลากิจการ-กิจกรรมอะไรบ้าง?
 • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) เคอร์ฟิว 22.00-04.00 น. *ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 ต.ค. 64
 • โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสามารถทำกิจกรรมได้ แต่ต้องทำตามมาตราการตามคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ หรือจังหวัด
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก หรือสถานสงเคราะห์เด็กให้เปิดดำเนินการได้
 • ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 21.00 น. จำกัดผู้นั่งห้องแอร์ไม่เกิน 50% และจำกัดผู้นั่งพื้นที่เปิดไม่เกิน 75% จัดให้มีการแสดงดนตรีได้ไม่เกิน 5 คน นักร้อง-นักดนตรีที่ใช้เครื่องเป่าถอดหน้ากากอนามัยได้ *ห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.
 • ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ จำกัดผู้ใช้บริการไม่เกิน 75%
 • ห้างสรรพสินค้าและสถาบันกวดวิชา เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.
 • โรงภาพยนตร์ เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. และจำกัดผู้ใช้บริการไม่เกิน 50% โดยผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย และงดบริโภคอาหาร-เครื่องดื่มตลอดการเข้าชม
 • สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก เปิดบริการผ่านการจองได้ไม่เกิน 21.00 น.
 • สถานประกอบการสุขภาพ สปา หรือนวดแผนไทย เปิดบริการผ่านการจองได้ไม่เกิน 21.00 น. โดยจำกัดเวลาให้บริการไม่เกินคนละ 2 ชม.
 • สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส ให้เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.
 • สถานที่เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. หรือจังหวัด พิจารณาตามความเหมาะสม
 • โรงมหรสพ โรงละคร ให้พิจารณาแล้วแต่กรณี ต้องไม่เกิน 21.00 น. และจำกัดผู้แสดงและเจ้าหน้าที่รวมไม่เกิน 50 คน

โดยมาตรการที่ราชกิจจาฯ ประกาศมาทั้งหมดนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป

ข้อมูลอ้างอิง

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 2564. “ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 34)” [Online]. เข้าถึงได้จาก : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/235/T_0005.PDF สืบค้น 30 กันยายน 2564