1. ร้านกึ่งผับ/ร้านเหล้า/บาร์ ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดเชียงใหม่

ร้านกึ่งผับ/ร้านเหล้า/บาร์ ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดเชียงใหม่