1. วัด ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัด ที่ได้รับความนิยมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

4.5
81 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่
เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
4.2
46 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่
บางคล้า, ฉะเชิงเทรา
4.2
5 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
4.4
17 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่
บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
4.4
14 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่
บางคล้า, ฉะเชิงเทรา
3.3
9 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่
บางน้ำเปรี้ยว, ฉะเชิงเทรา
เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
3.6
5 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่
สนามชัยเขต, ฉะเชิงเทรา
3.5
2 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
บางน้ำเปรี้ยว, ฉะเชิงเทรา
3.2
7 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่
เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา
วัดแจ้ง
5.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่
บางคล้า, ฉะเชิงเทรา
3.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
บางปะกง, ฉะเชิงเทรา
3.4
3 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา