1. ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม จัดอันดับ ทั่วประเทศไทย

คะแนน
ค้นหาตามระยะห่างจาก
เพิ่มเติม
4.3
131 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

#1 จาก 54 ชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
แม่ออน, เชียงใหม่
4.1
208 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

#1 จาก 74 อุทยานและธรรมชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่
แม่ริม, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
4.3
165 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

#1 จาก 165 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
4.2
126 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

#1 จาก 11 ห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.6
129 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 50/คน
เปิดอยู่

#2 จาก 26 ภูเขา ในจังหวัดเชียงใหม่
จอมทอง, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
เที่ยวได้ทั้งปี
เหนือฉ่ำใจ ใต้สุดฟิน
4.1
68 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 200/คน
เปิดอยู่

#1 จาก 9 สวนสัตว์ ในจังหวัดชลบุรี
สัตหีบ, ชลบุรี
เที่ยวกับครอบครัว
4.3
126 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

#2 จาก 165 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
4.6
212 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

#3 จาก 165 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
เที่ยวได้ทั้งปี
4.4
137 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

#1 จาก 23 จุดชมวิว ในจังหวัดภูเก็ต
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
ถ่ายรูปสวย
เที่ยวกับครอบครัว
4.6
64 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

#1 จาก 26 ไร่/ฟาร์ม/สวนเกษตร ในจังหวัดเชียงราย
แม่จัน, เชียงราย
4.4
74 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

#1 จาก 66 วัด ในจังหวัดกาญจนบุรี
ท่าม่วง, กาญจนบุรี
4.5
41 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 20/คน

#3 จาก 26 ภูเขา ในจังหวัดเชียงใหม่
เชียงดาว, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
20 ที่เที่ยวมาแรงทั่วไทย เที่ยวยังไงให้โลกจำ!
20 ที่เที่ยวไทย สนุกได้ไม่ซ้ำ
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.3
134 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 40/คน
เปิดอยู่

#2 จาก 74 อุทยานและธรรมชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่
แม่ริม, เชียงใหม่
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
4.4
24 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 880/คน
เปิดอยู่

#1 จาก 17 จุดชมวิว ในกรุงเทพมหานคร
บางรัก, กรุงเทพมหานคร
4.7
92 รีวิวค่าเข้าชม: ฿ 100/คน
เปิดอยู่

#1 จาก 24 ศูนย์การเรียนรู้ ในจังหวัดเชียงใหม่
แม่แจ่ม, เชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
4.7
73 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

#1 จาก 69 วัด ในจังหวัดเชียงราย
แม่ลาว, เชียงราย
4.7
66 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

#1 จาก 145 วัด ในกรุงเทพมหานคร
บางกอกใหญ่, กรุงเทพมหานคร
ถ่ายรูปสวย

ค้นหาจากแผนที่