สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ในควนขนุน

คะแนน
ค้นหาตามระยะห่างจาก
เพิ่มเติม
3.8
28 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#1 จาก 15 จุดชมวิว ในจังหวัดพัทลุง
ควนขนุน, พัทลุง
4.2
25 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่

#1 จาก 6 อุทยานและธรรมชาติ ในจังหวัดพัทลุง
ควนขนุน, พัทลุง
4.2
20 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม

ควนขนุน, พัทลุง
4.0
3 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

#2 จาก 11 วัด ในจังหวัดพัทลุง
ควนขนุน, พัทลุง
3.0
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม

ควนขนุน, พัทลุง
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม

ควนขนุน, พัทลุง
1 รีวิวไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่

ควนขนุน, พัทลุง
ไม่มีค่าเข้าชม

ควนขนุน, พัทลุง

ค้นหาจากแผนที่