ชมจันทร์ (Chom Jan Restaurant)
ชมจันทร์
บันทึกร้านนี้ 18