1. ร้านกึ่งผับ/ร้านเหล้า/บาร์ ที่ได้รับความนิยมในเขตสัมพันธวงศ์

ร้านกึ่งผับ/ร้านเหล้า/บาร์ ที่ได้รับความนิยมในเขตสัมพันธวงศ์