สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ในเมืองเชียงใหม่

คะแนน
ค้นหาตามระยะห่างจาก
เพิ่มเติม
One Nimman
4.2
121 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#1 จาก 13 ห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดเชียงใหม่
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
วัดอุโมงค์ (วัดสวนพุทธธรรม)
4.3
123 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#2 จาก 168 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
4.6
201 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#3 จาก 168 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
สัมผัสความหนาว
เที่ยวได้ทั้งปี
บ้านข้างวัด
3.9
86 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#2 จาก 21 ศูนย์การเรียนรู้ ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
ประตูท่าแพ
4.0
85 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#1 จาก 11 เชิงประวัติศาสตร์ ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
วัดพระสิงห์
4.5
81 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#4 จาก 168 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
4.2
64 รีวิวเปิดอยู่
ค่าเข้าชม: ฿ 100/คน
#4 จาก 73 อุทยานและธรรมชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
Rustic Market
4.2
35 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#3 จาก 125 ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่
4.0
61 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#4 จาก 125 ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
สวนสัตว์เชียงใหม่
4.0
62 รีวิวเปิดอยู่
ค่าเข้าชม: ฿ 100/คน
#1 จาก 6 สวนสัตว์ ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
4.4
91 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#9 จาก 168 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
ตลาดวโรรส
3.9
56 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#5 จาก 125 ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
ถนนคนเดินท่าแพ
4.3
57 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#6 จาก 125 ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
จุดชมวิวดอยปุย
3.9
59 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#4 จาก 28 ภูเขา ในจังหวัดเชียงใหม่
สัมผัสชุมชน
สัมผัสความหนาว
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
วัดผาลาด
4.4
32 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#11 จาก 168 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ

ค้นหาจากแผนที่