สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ในเมืองเชียงใหม่

ค้นหาตามระยะห่างจาก
เพิ่มเติม
One Nimman
4.1
107 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#1 จาก 11 ห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
วัดอุโมงค์ (วัดสวนพุทธธรรม)
4.3
113 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#2 จาก 99 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
4.6
187 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#3 จาก 99 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
สัมผัสความหนาว
บ้านข้างวัด
3.9
79 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#2 จาก 16 ศูนย์การเรียนรู้ ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
ประตูท่าแพ
3.9
79 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#1 จาก 7 เชิงประวัติศาสตร์ ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
วัดพระสิงห์
4.5
77 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#5 จาก 99 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่
4.0
60 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#3 จาก 68 ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
4.2
57 รีวิวเปิดอยู่
ค่าเข้าชม: ฿ 100/คน
#2 จาก 47 อุทยานและธรรมชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
สวนสัตว์เชียงใหม่
4.1
53 รีวิวเปิดอยู่
ค่าเข้าชม: ฿ 100/คน
#1 จาก 7 สวนสัตว์ ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
Rustic Market
4.2
32 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#4 จาก 68 ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
ตลาดวโรรส
3.9
56 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#5 จาก 68 ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
4.4
88 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#8 จาก 99 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
จุดชมวิวดอยปุย
3.9
57 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#3 จาก 20 ภูเขา ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
สัมผัสความหนาว
สัมผัสชุมชน
วัดผาลาด
4.4
28 รีวิวเปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
#11 จาก 99 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
หาสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการไม่เจอเหรอครับ
เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ใน Wongnai

ค้นหาจากแผนที่