สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ในเมืองเชียงใหม่

ค้นหาตามระยะห่างจาก
เพิ่มเติม
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
4.6
173 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
เที่ยวได้ทั้งปี
สัมผัสความหนาว
วัดพระสิงห์
4.5
68 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
One Nimman
4.1
95 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
วัดอุโมงค์ (วัดสวนพุทธธรรม)
4.3
105 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
เที่ยวได้ทั้งปี
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
4.4
78 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
ถนนคนเดินท่าแพ
4.3
53 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.3
76 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
บ้านข้างวัด
3.9
65 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่
4.3
36 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
ประตูท่าแพ
3.8
75 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่
4.0
52 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
4.2
54 รีวิวปิดอยู่
ค่าเข้าชม: ฿ 100/คน
เที่ยวได้ทั้งปี
ถ่ายรูปสวย เชียงใหม่
วัดสวนดอก
4.3
43 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
สวนสัตว์เชียงใหม่
4.1
53 รีวิวปิดอยู่
ค่าเข้าชม: ฿ 100/คน
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
เที่ยวได้ทั้งปี
ตลาดวโรรส
3.9
53 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
Rustic Market
4.2
32 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
จุดชมวิวดอยปุย
3.9
52 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
เที่ยวเชียงใหม่ ไม่ง้อรถ
สัมผัสความหนาว
สัมผัสชุมชน
วัดพันเตา
4.0
40 รีวิวปิดอยู่
ไม่มีค่าเข้าชม
ย้อนกลับถัดไป
หาสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการไม่เจอเหรอครับ
เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ใน Wongnai