7 Step เขียนแผนธุรกิจสำหรับมือใหม่ เขียนง่าย รับรองยอดพุ่ง กำไรเพิ่ม!
 1. 7 Step เขียนแผนธุรกิจสำหรับมือใหม่ เขียนง่าย รับรองยอดพุ่ง กำไรเพิ่ม!

7 Step เขียนแผนธุรกิจสำหรับมือใหม่ เขียนง่าย รับรองยอดพุ่ง กำไรเพิ่ม!

การเขียนแผนธุรกิจที่ดีต้องสามารถเพิ่มมูลค่า และดึงดูดแหล่งเงินทุนให้กับธุรกิจได้ เพราะแผนการเหล่านี้จะช่วยให้กิจการของคุณ สามารถอยู่รอดได้ในทุก ๆ สถานการณ์
writerProfile
22 ก.ค. 2021 · โดย

การสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับ? เพราะนอกจากเรื่องของไอเดียเริ่มต้นแล้ว การเขียนแผนธุรกิจเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น การมีแผนการที่ดีเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้นักลงทุนเห็นถึงโอกาสความสำเร็จ พร้อมที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของเราสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้นในวันนี้ Wongnai for Bussiness จึงนำแนวทางในการเขียนแผนและตัวอย่างแผนธุรกิจดี ๆ มาฝากเพื่อน ๆ ทุกคนครับ

Q : การวางแผนธุรกิจคืออะไร? ทำไมถึงต้องทำ?

“แผนธุรกิจ” คือ แนวทางที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่แนวคิด ที่มา วิธีการ และจุดแข็งของธุรกิจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นระบบ และที่สำคัญหากคุณสามารถวางแผนธุรกิจได้ดี แถมยังนำมาใช้เป็นใบเบิกทางในการจัดหาเงินทุน หรือได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจได้ง่ายขึ้นครับ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีขั้นตอนในการเขียนทั้งหมด 7 ข้อดังนี้

ตัวอย่างและขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ

1แนวคิดหลักในการทำธุรกิจ (Business Idea)

แนวคิดหลักในการทำธุรกิจ คือ ส่วนที่เราจะใช้ในการนำเสนอ สร้างความเข้าใจในโครงสร้างและภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจให้กับผู้บริโภค จึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในแผนธุรกิจ เพราะข้อมูลส่วนนี้สามารถใช้ในการดึงดูดให้ผู้บริการแหล่งเงินทุนสนใจในธุรกิจของเรา โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีความยาวอยู่ที่ 1-2 หน้ากระดาษ A4 ซึ่งประกอบด้วย

 • ภาพรวมธุรกิจ คือ การเขียนถึงแนวคิด ที่มา และใจความสำคัญของธุรกิจของเรา
 • โอกาสและการแข่งขัน คือ การคาดการณ์ถึงโอกาสในการเติบโตในท้องตลาดที่เต็มไปด้วยคู่แข่ง ว่าเราสามารถอยู่รอดได้อย่างไรบ้าง?
 • เป้าหมาย คือ การวางเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อให้เรามองหาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างชัดเจน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • กลยุทธ์ คือ การอธิบายแนวทางและวิธีการในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
 • แผนการลงทุน คือ แผนเกี่ยวกับค่าใช่จ่าย เพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ว่า การจะสร้างธุรกิจขึ้นมา ต้องจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่างไรให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด หรืออาจจะลองสูตร
 • ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ คือ การกำหนดผลตอบแทนที่จะได้รับจากการประเมินความเสี่ยงของการพัฒนาธุรกิจ เช่น ยอดขาย จำนวนสาขา หรือจำนวนสมาชิก
การวางแนวคิดหลักในการเขียนแผนธุรกิจ

2ความเป็นมาของธุรกิจ (Business Background)

ความเป็นมาของธุรกิจ คือ การอธิบายถึงลักษณะของธุรกิจในปัจจุบัน และสิ่งที่จะถูกพัฒนาขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมา ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นส่วน ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ที่อยู่รวมไปถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ

ความเป็นมาที่ต้องเขียนในแผนธรุกิจ

3วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส (Brand Analysis)

คือการนำแผนธุรกิจทั้งหมด มาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่จะทำให้เรามองเห็นถึงปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยส่วนใหญ่แล้วจะวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบของ SWOT Analysis

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในแผนธุรกิจ

4แผนการตลาด (Marketing Plan)

เป็นส่วนที่อธิบายถึงกลยุทธ์ในการทำการตลาด การสื่อสารการตลาด และวิธีการเข้าถึงลูกค้า โดยส่วนใหญ่แล้วจะสรุปโดยใช้ส่วนผสมการตลาด (4P Marketing) ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้แหล่งเงินทุนมองเห็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ความเป็นไปได้ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และอยากร่วมลงทุนกับเรามากขึ้น

แผนการตลาดขั้นตอนที่ 4 ในการเขียนแผนธุรกิจ

5แผนการดำเนินงาน (Operation Plan)

คือการวางกำหนดการในการสร้างธุรกิจ ซึ่งแต่ละสถานประกอบการจะมีรูปแบบและแนวทางในการดำเนินงานต่างกันไป อย่างเช่นธุรกิจร้านอาหารอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของตัวช่วยระบบการจัดการร้าน POS เข้ามาในขั้นตอนควบคุมวัตถุดิบและคลังสินค้าด้วยก็ได้ โดยขั้นตอนในการดำเนินหลัก ๆ จะประกอบด้วย

 • แผนการผลิต
 • แผนการควบคุมคุณภาพ
 • แผนการบริหารพนักงาน
 • แผนการควบคุมวัตถุดิบ
 • แผนการจัดส่ง
 • แผนการควบคุมคลังสินค้า
 • แผนการบริการลูกค้า
แผนการดำเนินงานในการเขียนแผนธุรกิจ

6แผนการเงิน (Financial Plan)

แผนการเงินเป็นส่วนที่สำคัญมากในการวางแผนธุรกิจ เพราะเป็นส่วนที่มีความเสี่ยงสูง และหากวางแผนไม่ดีอาจจะทำให้ธุรกิจของคุณเสี่ยงต่อการขาดทุนได้ ซึ่งส่วนนี้มีผลต่อการตัดสินใจของสถาบันบริการเงินทุนเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่จะมีข้อมูลดังนี้

 • แผนการเงินเพื่อการลงทุน
 • แผนการประมาณรายได้
 • สถานะทางการเงินของบริษัท เช่น กำไรขาดทุน กระแสเงินสด
 • การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน หรือที่เรียกว่า การพยากรณ์ยอดขาย 
 • ระยะเวลาการคืนทุน
 • คำนวณจุดคุ้มทุน 
การวางแผนการเงิน สำหรับการเขียนแผนธุรกิจ

7แผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Plan)

คือ การวางแผนเพื่อแก้ไขสถานกาณ์ฉุกเฉิน เช่น ภัยทางธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจ หรือการร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น เช่น การวางแผนรับมือปัญหาด้านเศรษฐกิจหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

จากแนวทางในการเขียนแผนธุรกิจจะเห็นได้ว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนา ต่อยอด และมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อเราวางแผนธุรกิจจะทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจ และประเมินถึงความเป็นไปได้ได้ที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้อย่างชัดเจน โดยรูปแบบที่ได้รับความนิยมใช้ในแผนธุรกิจคือ Business Model Canvas 

การเขียนแผนธุรกิจเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

สุดท้ายนี้ในการสร้างธุรกิจ นอกจากเรื่องของไอเดียในการสร้างสรรค์แล้ว การมีแผนการที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เพราะแผนธุรกิจถือเป็นส่วนสำคัญในการจูงใจสถาบันและนักลงทุนสนใจ และพร้อมที่จะสนับสนุนกิจการของเรา แผนการที่ดีจะทำให้เราสามารถลดความเสี่ยงและทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างมั่นคงนั่นเอง

นอกจากการวางแผนธุรกิจที่ดีแล้ว อย่าลืมสิ่งสำคัญอย่างการมองหาตัวช่วยระบบที่มีประสิทธิภาพด้วย อย่างเช่น Wongnai POS ระบบจัดการร้านอาหารและร้านกาแฟ ตัวช่วยที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเช็กสต๊อก รายงานยอดขายแบบเรียลไทม์ ตลอดไปจนถึงการเชื่อมต่อกับ LINE MAN ช่องทางการขายที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในยุค New Normal 

ราคาและรายละเอียดฟีเจอร์ Wongnai POS

หากสนใจระบบจัดการร้านคุณภาพเยี่ยม สามารถสั่งจองได้ที่ >> https://bit.ly/3hIuX8J 

เสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการตลาดได้ที่